VYBAVENIE DIELNE

Naša dielňa je vybavená modernými CNC strojmi, ktoré programujú a riadia odborníci s viacročnou praxou. Dielňa uspokojuje výrobné potreby našej konštrukčnej kancelárie ako aj malosériovú zákazkovú výrobu.

Vybavenie dielne:
 • 3-osé vertikálne CNC obrábacie centrum Haas VF-1 (s pridanou 4. osou)
 • 3-osé vertikálne CNC obrábacie centrum Haas VF-2
 • 3-osá univerzálna frézka TOS Zbrojovka FA3
 • CNC sústruh Haas TL-1
 • CNC sústruh Haas ST-25
 • elektroerozívna CNC dierovačka AgieCharmilles DRILL 20
 • elektroerozívna CNC hĺbička Charmilles Roboform 35
 • elektroerozívna ZNC hĺbička Agie Elox Mondo 30
 • elektroerozívna CNC drôtová rezačka FANUC ROBOCUT α-C600iB
 • elektroerozívna CNC drôtová rezačka AgieCharmilles CUT E 600
 • rovinná CNC brúska BLOHM Planomat 412
 • rovinná brúska Jung 520
 • hrotová brúska BUAJ 28
 • laserová stanica SISMA BIG SMARK 300F
 • FDM 3D tlačiareň Prusa i3 MK2S 
 • SLA 3D tlačiareň Formlabs Form3

PRACOVNÍCI VO VÝROBE

 • hlavný technológ, CNC a CAM programátor
 • operátori/programátori CNC sústruhu
 • operátori frézovacích strojov
 • operátor/programátor elektroerozívnych rezačiek a hĺbičiek
 • programátor CNC brúsky a CNC frézovacích strojov
 • operátor CNC frézky a brúsok


POUŽÍVAME CAM SOFTVÉR