CERTIFIKÁTY

Do konca roku 2019 sme vybudovali a máme certifikovaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 a zaväzujeme sa neustále zlepšovať efektívnosť jeho procesov. 


POLITIKA KVALITY