MENU

Fakty História misia

O spoločnosti

Z histórie spoločnosti

Firmu KEAM s.r.o. založil Ing. Peter Havlík v roku 2012 po viacročnom podnikaní formou živnosti. 

Firma pôsobí v oblasti strojárskej výroby a návrhu prípravkov, nástrojov a jednoúčelových strojov. Súčasťou našej činnosti je aj predaj a distribúcia CAD/CAM softvérov.

Investovanie do najmodernejších technológií je spôsob, ako možno zostať na trhu konkurencieschopní a vyhovieť všetkým požiadavkam zákazníkov.

PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA DO NOVEJ HALY

Od roku 2012 sme postupne investovali do rozširovania nášho strojového parku. Zabezpečili sme nové, moderné vysokokvalitné technológie, ktoré pomáhajú vo výrobe tvoriť vysokokvalitné, hodnotné ako aj trvácne diely.
Plánovaná investícia do novej výrobnej haly bude vyvrcholením vynaloženého úsilia celého kolektívu v našej spoločnosti, ktorú vnímame ako investíciu do budúcnosti spoločnosti KEAM s.r.o..  

NÁŠ STROJOVÝ PARK

Od roku 2012 pravidelne investujeme do rozširovania nášho strojového parku. Čím sme zabezpečili zvýšenie výrobnej kapacity pre našich partnerov. Nové moderné technológie zabezpečujú výrobné potreby našej konštrukčnej kancelárie ako aj malosériovú zákazkovú výrobu.

Podporujeme cirkulárnu, obehovú ekonomiku

Cirkulárna, obehová ekonomika v poslednom čase hýbe svetom.
Je známe, že priemysel zabezpečuje blahobyt v celej Európe. Avšak zároveň veľké priemyselné celky zvyšujú priamo alebo nepriamo emisie CO2. Spoločnosť KEAM s.r.o. si uvedomuje, že dokáže v malom množstve, znížiť emisie CO2.
Riešenia, ktoré nachádzame priamo vo výrobnom procese zabezpečujú pre našich partnerov opätovné využitie ich výrobných nástrojov, a po obnove zaradenie späť do výroby. Čím znižujeme ich režijné náklady na vlastnú výrobu a zároveň chránime našu planétu.
KEAM s.r.o. sa hlási k tomuto záväzku.

RECYKLUJEME A CHRÁNIME PRÍRODU

Spoločnosť KEAM s.r.o. dlhodobo triedi odpad, ktorý vzniká v prevádzke. Recyklácia a opätovné využitie odpadových materiálov je hlboko zakorenená v misii našej firmy. Podľa druhu náš triedený odpad odvážajú naši partneri, ktorí zabezpečujú jeho opätovné využitie.

Certifikáty

Do konca roku 2019 sme vybudovali a máme certifikovaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 a zaväzujeme sa neustále zlepšovať efektívnosť jeho procesov. 

CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE gdpr